KOBIETA I AUTO

Kobieca strona motoryzacji

O nas Regulamin Polityka prywatnościKontakt
start Motogazeta Auta Autosalon Porady

Ford Focus

Ford Focus

Ford Produkowany od 1998 do chwili obecnej

Oceny aut Ford Focus

Filtrowanie opiniii: Lata produkcji Sortowanie

Ergonomia (3176)

dodane przez: Ene22, ocena: 3,92

2012-07-21

Bardzo mieszane odczucia. Z jednej strony w wersji Gold kierowca ma do dyspozycji bardzo wygodny fotel z solidnym trzymaniem bocznym, regulacj? wysoko?ci i podparcia l?d?wiowego (mi bardzo odpowiada do?? wysoka pozycja za kierownic? oraz samo wyprofilowanie fotela, przeznaczonego raczej dla szczuplejszych osób). Kierownica o niewielkiej ?rednicy oraz d?wignia zmiany biegów (skóra + metal) bardzo dobrze le?? w d?oniach i ciesz? oko. Klasyczne „zegary” jak równie? pozosta?e wy?wietlacze s? czytelne i estetyczne. Podoba mi si? tak?e to, ?e kolorystyka wszystkich wy?wietlaczy jest jednolita (co wcale nie jest powszechne we wszystkich samochodach) cho? czerwony kolor raczej widzia?bym dla komunikatów awaryjnych a nie jako kolor g?ówny. Prze??czniki rozmieszczone bardzo dobre, mi osobi?cie joystick do radia bardzo przypad? do gustu a do obs?ugi d?wigni wycieraczek przyzwyczai?em si? ju? podczas u?ytkowania I generacji. Z drugiej strony stawiam DU?E MINUSY za: 1) projekt deski rozdzielczej: nudna jak w grupie VW, gigantycznie rozbudowana – przyt?acza i zabiera przestrze? dla pasa?erów, wykonana z brzydkiego plastiku (jak mo?na by?o co? takiego zaimplementowa? do Focusa, szczególnie maj?c w pami?ci wygl?d „kokpitu” pierwszej generacji!); 2) projekt schowków: A) w drzwiach zbyt ma?e (nie pomieszcz? butelki czy miote?ki do od?nie?ania), B) zamykany przed d?wigni? zmiany biegów - ma?y (wy??cznie na paczk? gumy do ?ucia lub prezerwatyw), C) na napoje - ?le ukszta?towane (mniejsze pojemniki stoj? niestabilnie natomiast wi?ksze przeszkadzaj? w zmianie biegów), D) w tylnej cz??ci pojazdu ko?o siedze? - nie wiadomo na co, chyba na brudne skarpety a wystarczy?o tak ukszta?towa? plastik aby mo?na by?o wstawi? puszk? z Col? lub przeno?n? ?mietniczk? i by?oby naprawd? super. Ca?? sytuacj? ratuje schowek w pod?okietniku kierowcy oraz schowek z przodu przed pasa?erem – ten ostatni bardzo g??boki, pojemny ale niestety fatalnie o?wietlony. 3) Umieszczenie gniazda AUX w schowku przed pasa?erem natomiast gniazda 12V w konsoli ?rodkowej i drugiego w skrytce pod?okietnika – dlaczego „kable” musz? prowadzi? przez pó? samochodu i przycina? pokrywami schowków? 4) Brak cho?by jednej ?mietniczki – pytanie do Forda: jak mamy uczy? dzieciaki aby papierki po cukierkach wrzuca? do ?mietniczki a nie na pod?og?? 5) Projekt boczków drzwi – brzydkie, wykonane z nieprzyjemnego plastiku tak samo jak deska rozdzielcza. Ponadto przyciski do sterowania automatyczn? klimatyzacj? mog?oby by? nieco wi?ksze, w tylnych drzwiach przyda?by si? kieszenie a w baga?niku (oprócz dwóch gumowych ta?m) dodatkowe zaczepy lub jaki? „organizator” na drobiazgi, podpórki pod lew? stop? tak?e nie dali ale bior?c pod uwag? powy?sze to naprawd? ju? ma?o istotne… P.S. Ka?dorazowo wsiadaj?c do Focusa II mam smutn? refleksj?: dlaczego projektanci kokpitu wzorowali si? na Skodzie Octavii a NIC nie wzi?li z Focusa I ?

pełna ocena Ford Hatchback 5d, 1.6 Duratec100KM, 2008 r., 50000 km

dodane przez: bzybas, ocena: 2,69

2014-05-06

By?o 1 i powinno by? 1. Wszystko jest do bani. Zero miejsc na po?o?enie telefonu czy okularów. Niski dach + grube s?upki + du?e nachylenie szyby + g??boki kokpit + du?a obudowa czujników deszczu i zbli?eniowego = brak miejsca na uchwyt nawigacji czy telefonu, co by widoczno?? nie by?a znikoma. Je?li macie CB, to albo pod siedzeniem, albo w ogóle. Do tego pionowe listki otworów wentylacyjnych utrudnia znalezienie stabilnego uchwytu na telefon. Sterowanie radiem przy u?yciu znanego z pilotów TV krzy?a strza?ek i OK w ?rodku + przycisków o zmiennej funkcji (zale?nej od miejsca w którym jeste?my), tu jest idiotyzmem. Umiejscowienie przycisków na kierownicy wymaga posiadania kciuków o d?ugo?ci minimum 10cm. No i sterowanie g?osem. Mo?e kto? mi wyja?ni. Po kiego grzyba oferowa? sterowanie g?osem dzia?aj?ce tylko po angielsku (ew. niemiecku, francusku lub rosyjsku)? I to wymagaj?cego nienagannego akcentu brytyjskiego? Zw?aszcza, ?e ca?e menu jest po polsku! Ciekawe te? w jakim komunikacie wykonywane jest po??czenie ratunkowe na 112, bo komunikaty z tym zwi?zane te? s? po angielsku. Fotele to masakra. Bol? plecy, boli szyja, dr?twiej? nogi. Na tylnej kanapie siedzi si? jak na malutkim taboreciku z pionow? desk? jako oparciem. No ok, nie wszystko jest beznadziejne. Super jest sterowanie tempomatem, mo?liwo?? ustawienia równie? pr?dko?ci max., tymczasowe roz??czanie bez kasowania ustawie? i powrót do nich ?opatk?. Przydatne s? automatyczne ?wiat?a, automatycznie sk?adane lusterka z pod?wietleniem wokó? auta, przewietrzanie czy zintegrowany z radiem zestaw telefoniczny bluetooth, który pami?ta wiele urz?dze? i potrafi odtwarza? z nich muzyk? tak jak z USB. Wa?ne jednak by te plusy, nie przes?oni?y nam minusów, zatem naci?gane 2.

pełna ocena Ford Kombi, 1.6 Duratorq TDCi DPF115KM, 2013 r., 29000 km

dodane przez: Bartek, ocena: 4,15

2012-03-06

Konstrukcja z lat dziewi??dziesi?tych nie ma si? czego wstydzi?. Obs?uga kokpitu prosta i czytelna, nie wymaga jakiego? szczególnego zag??biania si? w instrukcj?. Wszystko jest w zasi?gu r?ki. Przyciski du?e, symbolika raczej czytelna i mo?na j? spotka? równie? w autach innych marek. Siedzi si? odrobin? wy?ej. Dla przeci?tnego u?ytkownika nie powinno to mie? znaczenia, niektórzy wr?cz preferuj? wy?sz? pozycj?, pozwala im to ?atwiej obserwowa? drog?. Dla mnie osobi?cie za wysoko. Gdyby by?o mo?na ni?ej, to jeszcze skróci?bym d?wigni? zmiany biegów i d?ugo?? drogi jak? musi przeby? mi?dzy poszczególnymi biegami. Ale to moja osobiste odczucia/potrzeby. Generalnie nie ma na co narzeka?. Wysoko?? fotela kierowcy reguluje si? prza?na korbk?. Nietypowe, ale skuteczne rozwi?zanie. Trzy miejsca na puszki/kubki. Jedno pomi?dzy fotelami poszerzone o szczelin?, gdzie idealnie pasuje portfel. Brak jakiego? szczególnego miejsca na telefon. Uwaga dla rodziców wo??cych z ty?u dzieci. Tylne drzwi nie otwieraj? si? szczególnie szeroko, a i otwór dost?pu do tylnej kanapy nie jest szczególnie du?y. Wk?adanie fotelika mo?e by? utrudnione. Równie? t?gim osobom mo?e by? trudniej wsi??? do auta. Baga?nik jest du?y i foremny. Jego roleta jest do?? wygodna w u?yciu. Próg za?adunku te? nie jest szczególnie wysoko.

pełna ocena Ford Kombi, 1.8 TDCi101KM, 2004 r., 161000 km

dodane przez: bzybas, ocena: 3,00

2012-12-23

Tragedia. Przy projektowaniu tego auta na pewno nie bra? udzia?u specjalista od ergonomii. 1. Siedzenia jak zwykle w Fordzie - beznadzieja. Mi?kki ?rodek, czyli po 10minutach bol? plecy, bo kr?gos?up jest wiecznie wygi?ty do ty?u. Podparcie l?d?wi tylko lekko poprawia sytuacj?, ale nie niweluje problemu. Do tego zag?ówki, które w najni?szym po?o?eniu wrzynaj? si? w ?opatki (z ty?u), a w normalnym ustawieniu chc? nam docisn?? brod? do mostka. Po kilku minutach mam uczucie potwornego zm?czenia mi??ni szyi, aby utrzymywa? g?ow? pionowo. 2. Je?d?? nim ju? kilka dni, a ci?gle nie mog? poprawnie ustawi? siedzenia do peda?ów i kierownicy. Albo mam za daleko, albo kierownica za wysoko, albo mam podkulone kolana i musz? podnosi? ca?? nog?, aby po?o?y? stop? na sprz?gle. W Mondeo nie mia?em problemów z ustaleniem wygodnej pozycji do jazdy. 3. kszta?t ramion kierownicy i umiejscowienie na nich przycisków od sterowania radiem i komputerem mocno utrudnia obs?ugiwanie ich kciukami (góra przycisków jest niemal poziomo). 4. Malutkie drzwi. Zarówno z przodu jak i z ty?u. 5. Regulacja pod?wietlenia zegarów jest. Stanów po?rednich si? nie zauwa?a i nie wiadomo ile razy trzeba nacisn?? przyciski regulacyjne, zatem naciskamy, naciskamy, [...] i orientujemy si?, ?e jest ju? bardzo jasno albo bardzo ciemno.

pełna ocena Ford Kombi, 1.6 Duratorq TDCi DPF115KM, 2012 r., 500 km

dodane przez: blindmashine, ocena: 4,15

2011-09-27

Jak dla mnie wszystko jest tam gdzie powinno by?, przyciski du?e czytelne, dobrze opisane. Po kilku dniach u?ytkowania cz?owiek bezwiednie zapami?tuje i automatycznie szuka ró?nych prze??czników we w?a?ciwych miejscach. W mojej wersji Ghia sterowanie radiem w kierownicy, wi?c dodatkowy plus. Plus za wszystkie szyby elektryczne, elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka, domykanie szyb i zamykanie samochodu po odej?ciu z kluczykiem na jak?? tam odleg?o??, szyba atermiczna, system powrotu do domu i takie tam ró?ne bajery. Skórzana kierownica te? jest mi?ym akcentem i jest naprawd? wygodna. Denerwuj?ce jak dla mnie jest tylko praca d?wigni ?wiate? drogowych w jednym kierunku, co oznacza, ?e aby "mrugn??" innemu u?ytkownikowi nale?y d?wigni? podci?gn?c w kierunku w??czania ?wiate? tyle ?e nie do ko?ca, w przeciwnym razie w??czymy ?wiat?a drogowe, a w celu wy??czenia trzeba wróci? d?wigni? do po?o?enia pocz?tkowego i znowu "klikn??". Reasumuj?c, jasno, przejrzy?cie i intuicyjnie. Naprawd? przemy?lane wn?trze. Denerwuj?ca obs?uga ?wiate? drogowych. (I jeszcze jedno ?eby w??czy? przeciwmgielne tylne trzeba w??czyc przednie halogeny).

pełna ocena Ford Kombi, 1.8 TDDI90KM, 1999 r., 195000 km

dodane przez: ladam1978, ocena: 4,54

2012-01-29

Posiadam wersj? Titanium z kierownic? wielofunkcyjn? dzi?ki czemu nie trzeba odrywa? r?k od kierownicy, ale i tak wszystkie przyciski s? w zasi?gu r?ki, tak by?o w poprzedniej wersji Foki. Mam do?? twarde i regulowane w ka?dej p?aszczy?nie fotele z regulacj? w cz??ci l?d?wiowej, co jest przydatne w d?ugich trasach. ?wietnym dodatkiem jest fotochromatyczne lusterko wsteczne, bez niego nie wyobra?am sobie teraz jazdy noc?. Nie przeszkadza do?? szeroka ?rodkowa konsola, od której rzekomo niektórym kierowcom dr?twieje prawa noga w d?u?szej trasie - ja tego nie odczuwam, mo?e to ju? kwestia przyzwyczajenia. Troch? dziwnie mam umiejscowione gniazdo zasilania 12V - w do?? g??bokim schowku pod panelem klimatyzacji przy ga?ce biegów, ale w sumie to drobiazg. Ma?y minus za schowki w drzwiach - s?abo dost?pne i niezbyt pojemne - ci??ko do nich w?o?y? puszk? red bulla a co dopiero wyci?gn?? jedn? r?k? w trakcie jazdy...

pełna ocena Ford Kombi, 2.0 Duratorq TDCi136KM, 2007 r., 102000 km

dodane przez: tsz026@o2.pl, ocena: 4,62

2009-10-02

Tutaj mam kilka zastrze?e? g?ównie odno?nie d?wigni kierunków. D?wignia kierunków obs?uguje w??czanie d?ugich ?wiate?. Rozwi?zanie tego w??czania wg mnie pozostawia wiele do ?yczenia. Normalnie by w??czy? je na sta?e pcha si? d?wigni? od siebie, a jak si? chce mign??, to ci?gnie si? do siebie. Tutaj w obu przypadkach d?wigni? ci?gnie si? do siebie. Czasem zdarzy si?, ?e chc?c komu? mign?? prze??czymy ?wiat?a na sta?e. Moim zdaniem b??dem jest niezainstalowanie kontrolki za??czonych ?wiate?, by?oby to bardzo przydatne. Bardzo fajn? rzecz? s? niazda pasów bezpiecze?stwa z ty?u. S? zainstalowane na sta?e, a nie jak w moich poprzednich autach, gdzie bby?y na paskach, które lata?y. Praktyczne i estetyczne. Brak mi pod?okietnika, ale za ma?e pieni?dze mo?na dokupic. Genialny jest pilot radia przy kierownicy, bardzo sobie chwal?.

pełna ocena Ford Kombi, 1.8 TDDI90KM, 2001 r., 172000 km

dodane przez: loco, ocena: 4,23

2016-01-29

Nie wyró?nia si? w ?adn? ze stron. Kierownic? mo?na ustawi? góra-dó? oraz przód-ty?, pochylenie oparcia fotela jest regulowane pokr?t?em (nie skokowo), tak samo jak jego wysoko?? - niestety tutaj srogi minus, jestem wysoki i chcia?bym fotelem zjecha? ni?ej, niestety nie da si?, ale idzie si? przyzwyczai?. Lewarek biegów jest w dobrej pozycji, tak samo jak obs?uga nawiewów czy radia, którym mo?na sterowa? maj?c lu?no r?k? opart? na lewarku. Brakuje pod?okietnika. Na minus te? zmiana ?wiate? na d?ugie, odpowiada za d?wignia po lewej stronie kierownicy, ?eby w??czy? d?ugie trzeba da? j? maksymalnie "do siebie", problem pojawia si? gdy chcemy komu? mrugn?? d?ugimi, wtedy trzeba lewarek poci?gn?? tylko lekko do siebie, co w praktyce cz?sto ko?czy si? w??czeniem d?ugich. Wi?cej minusów nie przychodzi mi do g?owy.

pełna ocena Ford Kombi, 1.8 TDDI90KM, 1999 r., 311000 km

dodane przez: imiel11, ocena: 3,92

2016-03-20

Samo rozplanowanie prze??czników wg mnie bardzo dobra. Pilot do radia po lewej stronie kierownicy bardzo przydatny i po w?a?ciwej stronie. Ciesz? si? ?e na kierownicy nie ma przycisków gdy? nie ma problemu z niezamierzonym prze??czaniem funkcji. Szkoda ?e radio nie czyta mp3 - skandal jak na rok 2010. Sam wygl?d deski jest ciekawy. I tu porównam do wychwalanego golfa 5. Takie rzeczy jak pokr?t?a od wentylacji, srebrne plastikowe wstawki kierownica wygl?daj? gorzej od VW. Natomiast Górna i dolna deska rozdzielcza uwa?am ?e jest z lepszego materia?u a co wa?niejsze jest lepiej spasowana. Nic nie trzeszczy i nie skrzypi jak to bywa w golfie. Np prosz? z?apa? konsol? ?rodkow? i j? porusza?. W focusie bardzo minimalnie b?dzie si? odkszta?ca? i minimalnie da o sobie zna?. w golfie b?dzie trzeszcze? niemi?osiernie i bardzo si? odkszta?ca?.

pełna ocena Ford Kombi, 1.8 Duratorq TDCi115KM, 2010 r., 165000 km

dodane przez: fiku_miku, ocena: 3,77

2014-09-27

Ad.1 spasowanie elementów w miar? dobrze, za?lepka od poduszki pasa?era zacz??a odstawa? po tym jak auto sta?o na s?o?cu pó? dnia, tak?e to jakie? nieporozumienie, na fotelach siedzi si? ja na sto?kach, s? zbyt twarde, siedziska zbyt krótkie, a d?u?sza jazda to katorga!A dziennie s?u?bowo robi? oko?o 200Km tak?e do jazdy jestem przyzwyczajony, Mondeo 500Km bez zatrzymywania, Xedos tak samo mo?e nawet lepiej, Civic jak Civic tam si? le?a?o i mo?na by?o jecha? dooko?a ?wiata :) Tylna kanapa tragedia, fatalnie i ciesz? si? ?e nie musz? tam siedzie?. Przyciski na swoim miejscu Ad.2 i tu auto okazuje si? poprawne, fotele proste, z ty?u du?o miejsca dla dwóch osób, du?y baga?nik jak na t? klas?, mi?kkie materia?y zastosowane do wyko?czenia boczków drzwii itp. dzi?ki temu w aucie jest przyjemniej, idealne auto dla kobiety!

pełna ocena Ford Hatchback, 1.6 16V100KM, 2004 r., 11000 km


 1 2 3 4 >  Ostatnia ›
 

Powiązane z autem

 

Elektryczny Ford Focus oficjalnie zapowiedziany

Elektryczny Ford Focus oficjalnie zapowiedziany

Ekologia to we współczesnej motoryzacji bardzo popularne hasło. I choć jak na razie udział w rynku hybryd i "elektryków" jest niewielki, wszystko wskazuje na to, że wcześniej czy później "zielone" napędy wyprą rozwiązania konwencjonalne. Pomyślał o tym Ford, projektując nowego Focusa.

 

Ford Focus Electric - fakty, zdjęcia i video

Ford Focus Electric - fakty, zdjęcia i video

Przyszłość Forda Focusa rysuje się (przynajmniej wg zapewnień producenta) w bardzo pozytywnych barwach. Jedną z nich jest barwa zielona, która jednoznacznie kojarzy się nam z modną ostatnio ochroną środowiska.

 

3,5 l/100 km w nowym Focusie ECOnetic

3,5 l/100 km w nowym Focusie ECOnetic

Paleta silnikowa nowego Focusa już teraz okazuje się bardzo bogata, jednak Ford ma w zanadrzu kolejne odmiany. Podczas, gdy najmocniejsze warianty ST i RS są nadal w fazie przygotowań, najoszczędniejsza wersja ECOnetic ujrzała już światło dzienne.

Nowa ocena

dodaj ocenę swojego auta

DODAJ OCENĘ

Polecane

 

Samochodowy savoir-vivre

Samochodowy savoir-vivre

Z kulturą na polskich drogach niestety nie jest najlepiej. Narzekają na to praktycznie wszyscy, więc kto jest temu winny?

 

Jak zaprzyjaźnić się ze swoim autem?

Jak zaprzyjaźnić się ze swoim autem?

Dziwi Cię, że znajomi mówią, że lubią prowadzić samochód, a wręcz relaksują się przy tej czynności? Oczywiście nie każdy musi kochać jazdę autem, jednak jeśli odczuwasz dyskomfort

 

Jak uniknąć stresu podczas parkowania

Jak uniknąć stresu podczas parkowania

Czy wiesz, że z badań psychologów, wynika iż siedem na dziesięć kobiet przeżywa ogromny stres, kiedy musi zaparkować na parkingu przed hipermarketem. Ta sama sytuacja dotyczy też co drugiego

 

Jak poradzić sobie z pouczającym Cię mężczyzną?

Jak poradzić sobie z pouczającym Cię mężczyzną?

Ileż to razy zdarzyło Wam się posprzeczać z powodu jego nieustannych wskazówek pod Twoim adresem? Nie ma nic bardziej denerwującego od ciągłego komentowania Twojego sposobu prowadzenia. Jak

Planowanie trasy Motosłownik